bewijs van goed gedrag en zeden

Sommige werkgevers vragen bij een sollicitatie om een bewijs van goed gedrag en zeden. Dat is een uittreksel uit het strafregister, een document waar al je mogelijke strafrechterlijke activiteiten opstaan. Als je geen veroordelingen hebt, met andere woorden een blanco strafblad, zal dit op dat document staan. Je kan dit uittreksel bij je gemeente aanvragen.