Meet- en regeltechnicus

Ben je geïnteresseerd in het automatiseren van processen? Dan wil je misschien de metingen van de onderdelen en voorzieningen voor het proces voor jouw rekening nemen. Kijk je ook graag naar het grotere geheel en wil je ontdekken welke technieken erachter zitten? Dan is het beroep van meet- en regeltechnicus misschien iets voor jou!

Is dit beroep iets voor mij?

 • Afstellingen en ijkingen van meet- en regelapparatuur (dit kan gaan om druk, temperatuur, spanning,…)
 • Metingen doen en deze analyseren
 • Storingen herkennen en de diagnose stellen
 • Technologische controle van methoden of producten

Arbeidsomstandigheden

 • Controlezaal, afdeling of laboratorium
 • Lawaai, stof, geurhinder, wisselende temperaturen, vochtigheid
 • Veiligheidskledij dragen
 • Mogelijk werken met gevaarlijke stoffen
 • Meestal regelmatige werkuren overdag, soms in ploegen
 • Wachtdiensten

Competenties

 • Analytisch
 • Nauwkeurig en kwaliteitsbewust
 • Communiceren en rapporteren
 • Problemen in stappen kunnen opdelen en analyseren
 • Werken volgens veiligheidsregels

Basisvereisten en voorkennis

 • Elektriciteit en mechanica
 • VCA-attest noodzakelijk
 • Nederlands: goed spreken, begrijpen, lezen en schrijven
 • Opleiding en/of diploma is noodzakelijk

Welke opleidingen zijn beschikbaar?

 • Technisch Secundair Onderwijs: elektromechanica
 • Se-n-Se: regeltechnieken
 • Bachelor: elektromechanica
 • Secundair volwassenenonderwijs: meet-en regeltechnicus
 • VDAB-opleidingen